Ugradnja profesionalnog sistema video-nadzora

– Potreba za sve većom primenom tehničkih sistema zaštite u svakodnevnom životu i radu, kao i u različitim uslovima od kontrole i nadzora radnika do prevencije različitih prestupa podstiče nas na sopstveni razvoj i praćenje svetskih trendova koja je u poslednjih nekoliko godina doživela najveći tehnološki napredak.

– Tehničko obezbeđenje podrazumeva kombinaciju različitih vrsta tehničke opreme, koji se montiraju na objekat u cilju zaštite i sigurnosti štićenog mesta. Tehničko obezbeđenje objekta se može kombinovati i sa nekim segmentima fizičkog prisustva u vidu obilaska štićenog mesta više puta dnevno.

– U mogućnosti smo da Vam ponudimo sve vrste tehničke zaštite, renomiranih svetskih proizvođača security opreme (DVC, DSC, SONY, YVC, PANASONIC, SAMSUNG, PARADOX) sa jedinstvenom garancijom na isporučenu i ugrađenu tehniku ali je moguće i korišćenje druge opreme u skladu sa zahtevima korisnika usluga.

– Alarmi, kontrola pristupa i video sistemi imaju širok spektar primene. U tehničkoj zaštiti od najmanjih poslovnih stambenih prostora do velikih poslovnih centara, banaka, obrazovanih ustanova, sportskih objekata, magacinskih prostora i ostalo. Osnovna namena zaštite je zaštita imovine koju možete pratiti kretanje u Vašem objektu iz bilo koje tačke na svetu putem interneta postavljanjem digitalnih snimača sa mrežnim izlazom. Digitalni nadzor može se raditi preko LAN-a i TCP/IP prenos sa udaljene lokacije ili više lokacija i za daljinsko snimanje na back-up serverima i hard diskovima za dugotrajno čuvanje. Ulaganje u sisteme tehničke zaštite a time i u protivprovalne sisteme treba posmatrati kao investiciju a ne kao trošak.

– Ugradnja profesionalnog sistema video-nadzora i linkovno povezivanje sa kontrolnim centrom “Tidija d.o.o” omogućava daljinsko nadgledanje štićenog objekta. Idealno rešenje za mala i srednja preduzeća u kombinaciji sa alarm-monitoringom i mobilnim obezbeđenjem, jer znatno umanjuje troškove za fizičko obezbeđenje a pruža optimalnu bezbednost i isključuje mogućnost trenutne nepažnje ili odsutnosti fizičkih lica.

– Ono što Vam garantujemo je objektivnost i pouzdanost.

Monitoring

– U mogućnosti smo da Vam ponudimo zaštitu-obezbeđenje poslovnih sistema i elektronski prenos signala tehničkog sistema zaštite štićenih objekata na naš sopstveni kontrolni centar ( Monitoring Centar ) u Beogradu i Kruševcu,koji radi 24 sata dnevno i dežura mobilna intervetna ekipa koja može u svakom trenutku da odreaguje, interveniše dolaskom na licu mesta i uvidom u razloge aktiviranja alarma, odnosno pravovremeno otkloni eventualne neželjne posledice po sam objekat u skladu sa svojim ovlašćenima i ugovorenim obavezama.

– Monitoring sistem je naj savremeniji vid zaštite koji se primenjuje u svim sličnim i istim institucijama u svetu i kod nas.

– “Tidija d.o.o” nudi usluge daljinskog nadzora alarmnih sistema sa objekta i kontrolu pristupa preko svog Monitoring Centra. Monitoring Centar je opremljen najsavremenijom tehnologijom i obučenim operaterima koji regulišu ne ovlasćene upade, požara ili panik poziva i u skladu sa njima reaguje izlaskom na lice mesta u najkraćem roku. U toku ili na kraju meseca spisak svih primljenih signala (redovnih ili vandrednih) od alarmnog sistema objekta u Monitoring Centar, dostavljamo ovlasćenom licu korisnika usluga.

– U Bezbednosno kontrolnom centru podaci koji su primljeni od alarmnih centrala, automatski se dobijaju i čuvaju (povreda prostora, požar, poziv u pomoć), neprekidna 24-časovna veza između monitoring i alarmnog sistema omogućava uvid u sva dešavanja (redovna ili vandredna) na štićenom objektu.

– Po prijemu signala o alarmnom stanju dežurni operater uspostavlja vezu sa najbližom intervetnom mobilnom ekipom i upućuje na ugrožen objekat i intervenišu u skladu sa radnim uputstvom i zakonom, a po potrebi poziva MUP, vatrogasnu brigadu ili hitnu pomoć. U slučaju incidenta intervetna mobilna ekipa obezbeđuje objekat do dolaska ovlašćenih lica.