Protivpožarna Zaštita

Image 01

- Preventiva protivpožarna zaštita označena je kao najvažnija mera za očuvanje ljudskog života i zdravlja, kao i strukturalnog poslovanja. Bez obzira koliko odrađeni poslovni objekat poseduje sisteme zaštite od požara koji nesumnjivo povećavaju mogućnost dobre zaštite, ona nikada nije dovoljna bez adekvatno obučenih radnika. Posebna pažnja poklanja se razvoju i usavršavanju usluge protivpožarne zaštite i bezbeđivanju objekta sa visoko rizičnom delatnošću.

- Iz okvira PP zaštite radnici obezbeđenja su dužni da lokalizuju, pristupe početnom gašenju, odmah izveštavaju vatrogasnu Brigadu (postupci regulisani Uputstvom o PP zaštiti) koji je prilagođen Pravilniku o sadržaju programa obuke radnika iz PP zaštite.

- Sistemi za dojavu požara služi za rano obaveštavanje o požaru u objektu i sastoji se od sledećih komponentni:

*Požarne centrale požara;
*Požarnih sirena;
*Svetlosnih indikatora;
*Ručnih javljača požara;

Prijatelji Sajta:

Image 01

Fizičko Obezbeđenje

Rad službe fizičkog obezbeđenja je organizovan tako da ona deluje preventivno u smislu...

Image 02

Tehničko Obezbeđenje

Potreba za sve većom primenom tehničkih sistema zaštite u svakodnevnom životu i radu,kao i u...

Image 03

Protivpožarna Zaštita

Preventiva protiv požarna zaštita označava najvažnija mera za očuvanje ljudskog života...

Image 04

Bezbednost na Radu

Stranica u pripremi...

 

Image 05

Kontakt

Ako vam je potrebna ponuda ili želite da vidi te našu kompletnu referetnu listu,molimo Vas...