O NAMA

FIZIČKO OBEZBEĐENJE

Preduzeće je organizovano a ljudstvo osposobljeno i profesionalno obučeno za pružanje usluga obezbeđenja i zaštite raznovrsnog spektra objekata…

TEHNIČKO OBEZBEĐENJE

Tehničko obezbeđenje podrazumeva kombinaciju različitih vrsta tehničke opreme, koji se montiraju na objekat u cilju zaštite i sigurnosti štićenog mesta.

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Protivpožarna zaštita označena je kao najvažnija mera za očuvanje ljudskog života i zdravlja, kao i strukturalnog poslovanja.

– Privredno društvo “Tidija SG Security d.o.o” registrovano je u Agenciji za privredne registre rešenjem u Beogradu od 08.02.2010. godine a promena delatnosti izvršena rešenjem od 17.10.2011.godine za obavljanje poslova iz grupe 8010 (usluge privatnog obezbeđenja).

– Jezgro preduzeća čine bivši pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije, koji su kroz školovanje i rad na zadacima stekli velika iskustva koja uspešno prenose u obavljanju poslova obezbeđenja objekta, PP zaštite, pratnje novca, hartije od vrednosti i lica kao i drugih poslova iz okvira delatnosti za koje je društvo registrovano.
-Pored primarne orjentisanosti fizičkog obezbeđenja, transport dragocenosti, telesna zaštita, aktivnosti prismotre, čuvanje i ostale zaštitne aktivnosti stvorena je i kvalitetna osnova za pružanje usluga alarm i video monitoringa.

– Pored obavljanja i sprovođenja službe obezbeđenja, fizičke, tehničke i protiv požarne zaštite, ljudstvo društva “Tidija SG Sercurity d.o.o” osposobljeno je za vršenje protivdiverzionog pregleda i pregleda naoružanosti stranaka-posetilaca čuvanje oružija strankama za vreme poseta, otkrivanje prisustva štetnih materija, kao i za vršenje drugih usluga iz domena zaštite i bezbednosti prema zahtevu poslodavca.

– Posedujemo sertifikat za ISO standard koja je još jedna potvrda maksimalnog profesionalizma u delatnosti kojom se bavimo kao i polisu osiguranja od opšte i profesionalne odgovornosti sklopljene sa renomiranom osiguravajućom kućom Winer Stadtische.

– Nas zadatak je zadovoljstvo korisnika usluga kroz profesionalnu stručnost i efikasnost u radu i apsolutno poverenje u kvalitet i pouzdanost rada pripadnika našeg privrednog društva. Želimo da odgovornim odnosom prema poslu i klijenata poštovanjem zakona i propisa doprinesemo opštu bezbednost društva, obezbedimo ugled, povoljni rad radnog ambijenta za zaposlene i obezbedimo imovinu u Beogradu kao i na celoj teritoriji Republike Srbije preko regionalnih predstavništva koje imamo.

Naše usluge

Zaposleni koji rade direktno obezbeđenje su temelj našeg poslovanja. Najviše pažnje usmerava se se izboru, statusu i stalnom poboljšanju. U okviru sistema, svaki od naših čuvara tačno znaju koja je njihova uloga u organizaciji. Uvažavajući zakonske okvire za obavljanje njihovih aktivnosti, potreba za korekcijama od strane uprave je minimalna.

 1. Fizičko obezbeđenje

  Rad službe fizičkog obezbeđenja je organizovan tako da ona deluje preventivno u smislu odvraćanja od pokušaja izvršenja razbojništva, provala, krađa, ulaz nepozvanih lica i slično, spreči pokusaj pre nego što do njega dođe ili da u slučaju izvršenja navedenih dela učini sve da to spreči odnosno da pokuša da omete samo izvršenje krivičnog dela vodeći pri tom računa da ne ugrozi život ljudi koji su se u tom trenutku tu zatekli.

 2. Tehničko obezbeđenje

  Potreba za sve većom primenom tehničkih sistema zaštite u svakodnevnom životu i radu, kao i u različitim uslovima od kontrole i nadzora radnika do prevencije različitih prestupa podstiče nas na sopstveni razvoj i praćenje svetskih trendova koja je u poslednjih nekoliko godina doživela najveći tehnološki napredak.

 3. Protivpožarna zaštita

  Preventiva protivpožarna zaštita označena je kao najvažnija mera za očuvanje ljudskog života i zdravlja, kao i strukturalnog poslovanja. Bez obzira koliko odrađeni poslovni objekat poseduje sisteme zaštite od požara koji nesumnjivo povećavaju mogućnost dobre zaštite, ona nikada nije dovoljna bez adekvatno obučenih radnika.

 4. Bezbednost na radu

  Stranica u pripremi…

Naša vizija

Svakodnevno Usavršavanje kako proizvodnih tako i radnih procesa uz zagarantovan kvalitet je ideal kome težimo kako bi se izdvojili na tržištu, stručno osposobljenim ljudima i kvalitetno pruženim uslugama iz domena našeg poslovanja.
Vizija kompanije su savremeni koncept obezbeđenja, kontinuirano usavršavanje kadrova, poboljšanje korisničkih usluga u skladu sa novim trendovima u domena bezbednosti.

Profesionalan savet tražite od profesionalca, a ne od prijatelja.

Naš tim

Ko stoji iza Tidija SG Security

Vrhunski tim
Obezbeđenje
Naš tim čine stručni, sposobni, društveno odgovorni i adekvatno obučeni ljudi za poverene zadatke. Jezgro preduzeća čine bivši pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije, koji su kroz školovanje i rad na zadacima stekli velika iskustva koja uspešno prenose u obavljanju poslova obezbeđenja objekta, PP zaštite, pratnje novca, hartije od vrednosti i lica kao i drugih poslova iz okvira delatnosti za koje je društvo registrovano.
STRUČNOST, FLEKSIBILNOST, REZULTATI

Po čemu se još ističemo

Profesionalnost

Službenici obezbeđenja privrednog društva “Tidija SG Security” d.o.o službu obavljaju visoko profesionalno i korektno, shodno sačinjenom internom eleboratu za vršenje službe obezbeđenja.

Organizacija

Celokupna organizacija privrednog društva “Tidija SG Security” d.o.o, njena kadrovska, tehnička i materijalna spremnost su u skladu sa evropskim pravilima rada u oblasti privatne bezbednosti i sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije

Alkotest

Testiranje osoba koje su pod dejstvom alkoholazahteva visok stepen znanja. Prednost ovog uređaja je što se veoma lako koristi, a sve funkcije merenja kontrolišu se samo jednim tasterom.

GPS

Po zahtevu poslodavca u mogučnosti smo da ugradimo sistem za kontrolu rada radnika obezbeđenja za registrovanje obilazaka zaposlenih ( obilasci radnika koji obezbeđuje imovinu ) sa GPS funkcijom

Monitoring centar

“Tidija SG Security” d.o.o poseduje monitoring centar koji raspolaže najsavremenijom tehničkom opremom za GPS i GPRS monitoring koji je u funkciji, neprekidno 24 časa, 365 dana u godini.