Fizičko Obezbeđenje

Image 01

- Rad službe fizičkog obezbeđenja je organizovan tako da ona deluje preventivno u smislu odvraćanja od pokušaja izvršenja razbojništva, provala, krađa, ulaz nepozvanih lica i slično, spreči pokusaj pre nego što do njega dođe ili da u slučaju izvršenja navedenih dela učini sve da to spreči odnosno da pokuša da omete samo izvršenje krivičnog dela vodeći pri tom računa da ne ugrozi život ljudi koji su se u tom trenutku tu zatekli.

- Radnici obezbeđenja su na radnom mestu uniformisani (više tipova uniformi) po propisima društva “Tidija d.o.o” sa vidnim obeležjem pripadnosti (legitimacija) ili u skladu sa zahtevom korisnika usluga. Pripadnici službe obezbeđenja su za poslove obezbeđenja osposobljeni preko kurseva borilačkih veština i škole telohranitelja koju je firma “Tidija d.o.o” organizovala sa različitim profesionalnim stručnjacima koji su osposobljeni za tu delatnost.

- Preduzeće je organizovano a ljudstvo osposobljeno i profesionalno obučeno za pružanje usluga obezbeđenja i zaštite raznovrsnog spektra objekata, pratnju lica, dragocenosti  i hartije od vrednosti kako u zemlji tako i u inostranstvu. Radnici društva “Tidija d.o.o” su opremljeni sredstvima veze, opremom i priborom za sprečavanje izvršilaca krađa i oštećenja. Radnici “Tidija d.o.o” službu obavljaju-vrše visoko profesionalno i korektno shodno sačinjenom eleboratu za vršenje službe obezbeđenja.

- U zavisnosti od zahteva klijenata uslugu fizičko-tehničkog obezbeđenja vršimo sa naoružanim (imaju završenu obuku za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem) i nenaoružanim izvršiocima kao i zbog postizanje većeg stepena bezbednosti objekata, lica kao i imovine u mogućnosti smo da stavimo na raspolaganje radnike obezbeđenja obučene za rukovanje metal detektorima.

- Pre nego što preuzmemo obezbeđenje Vašeg objekta uradićemo prethodnu bezbednosnu procenu i izraditi potreban plan obezbeđenja (eleborat) sa preciznim dužnostima svakog radnika obezbeđenja na način da se postigne optimalna zaštita vašeg objekta. Taj plan ćemo Vam dostaviti na odobrenje i po njemu ćemo obezbeđivati Vaš objekat. Ovaj postupak je sastavni deo naše profesionalne prakse i ne naplaćuje se posebno. Takođe predložićemo Vam kako da optimalno iskoristite postojeće sisteme tehničke zaštite ako posedujete.

- U cilju postizanja višeg nivoa bezbedosnih usluga, funkcioniše i Služba interne kontrole angažovana 24 sata svih dana u godini, kako bi se svi trenutni nedostaci otklonili.

Prijatelji Sajta:

Image 01

Fizičko Obezbeđenje

Rad službe fizičkog obezbeđenja je organizovan tako da ona deluje preventivno u smislu...

Image 02

Tehničko Obezbeđenje

Potreba za sve većom primenom tehničkih sistema zaštite u svakodnevnom životu i radu,kao i u...

Image 03

Protivpožarna Zaštita

Preventiva protiv požarna zaštita označava najvažnija mera za očuvanje ljudskog života...

Image 04

Bezbednost na Radu

Stranica u pripremi...

 

Image 05

Kontakt

Ako vam je potrebna ponuda ili želite da vidi te našu kompletnu referetnu listu,molimo Vas...