мај 22, 2019

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom. Član 2 Privatno obezbeđenje, u smislu ovog zakona, […]

Uncategorized