About Tidija

мај 22, 2019

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom. Član 2 Privatno obezbeđenje, u smislu ovog zakona, […]

Uncategorized
фебруар 19, 2015

Kada se prvi put pominje Tidija

Prostore Čortanovaca čovek je naseljavao još u doba neolita pre 4000godina. početkom nove ere Čortanovce naseljavaju Rimljani i utvrđuju rimsku granicu (limes) i u šumi graderimsku tvrđavu „Castrum Hercullis“. U VI veku prostore Čortanovaca naseljavaju naši preci Sloveni, a u XVI veku Srem pokoravaju Turci.

latest news