Fizičko obezbeđenje - obezbeđenje ljudi

Ljudstvo društva “Tidija SG SECURITY d.o.o” storgo je selektovano i profesionalno osposobljeno za pružanje najvišeg stepena zaštite prema svim mogućim situacijama.

Tehničko obezbeđenje

Naši zaposleni u kontrolnom centru prate i upravljaju svim segmentima Vaše sigurnosti. Zaštita od neovlašćenih ulazaka – provala, krađa,… i u koordinaciji sa timom za intervenciju hitno postupa u skladu sa propisanom „procedurom postupka po dojavnom signalu“

Protivpožarna zaštita

Bez obzira koliko odrađeni poslovni objekat poseduje sisteme zaštite od požara koji nesumnjivo povećavaju mogućnost dobre zaštite, ona nikada nije dovoljna bez adekvatno obučenih radnika.

Tidija SG Security je učesnik mnogobrojnih humanitarnih manifestacija

Od nastanka Tidija SG Security je učesnik mnogobrojnih humanitarnih i kulturnih manifestacija, verskih događaja, tribina, promocija, koncerata, revija…

Sreća je i pomagati drugima!

PRIVATNO OBEZBEĐENJE – ULOGA I UTICAJ NA DRUŠTVO 

U današnje vreme svedoci smo koliko brzo se razvija industrija privatnog obezbeđenja, postala je utkana u sve aspekte modernog društva. Ovo se dogodilo zbog napretka koji su prisutni i u svim drugim sektorima industrije. Moderno društvo sve više zahteva sigurno okruženje. A upravo privatno obezbeđenje bilo je, i nastavlja da bude, glavni faktor doprinosa u realizaciji tog cilja.
Usluge privatnog obezbeđenja iz dana u dan imaju sve veći uticaj na društvo. Nažalost još uvek veliki broj ljudi ne shvata ozbiljno koliko su ustvari zavisni od razlčitih sektora industrije obezbeđenja. U većini slučajeva postaju svesni tek kada pretrpe štetu, bila ona imovinska ili lična. Dosta njih tek kada dobiju informaciju da su pripadnici privatnog obezbeđenja uspešno nekome sprečili štetu postaju svesni ozbiljnosti i njihovog uticaja u na društvo. Ovo može da bude rezultat primene širokog spektra usluga obezbeđenja u poslovanju. Skoro da je nemoguće izraziti uštede u materijalnom, emotivnom ili bezbednosnom smislu, kao posledicu uticaja usluga privatnog obezbeđenja na društvo.
jednim delom je moguće ovo oceniti i po tome kako se ljudi osećaju, koliko strepe ili su bili žrtva finansijskog gubitka kriminalim aktom ili nesrećom koja im se dogodila, a mogla je biti sprečena da su imali uspostavljen kompetentan sistem obezbeđenja.
Zbog sve većeg broja imovinskih krivičnih dela, nasilja, razbojništva, nanošenja teških i lakih telesnih povreda jeste jedan od osnovnih razloga sve veće potražnje usluga koje vrše ovlašćena lica koja se bave pružanjem usluga obezbeđenja.

PRIVATNO OBEZBEĐENJE

Industrija privatnog obezbeđenja postala je utkana u sve aspekte modernog društva. Ovo se dogodilo zbog napretka koji su prisutni i u svim drugim sektorima industrije. Moderno društvo zahteva sigurno okruženje. Industrija privatnog obezbeđenja bila je, i nastavlja da bude, glavni faktor doprinosa u realizaciji ovog cilja.

ŠTA NUDIMO :

NEKOLIKO RAZLOGA ZAŠTO DA IZABERETE NAS!

1

TIDIJA SG SECURITY d. o.o.

Jezgro preduzeća čine bivši pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije, koji su kroz školovanje i rad na zadacima stekli velika iskustva koja uspešno prenose u obavljanju poslova obezbeđenja objekta, PP zaštite, pratnje novca, hartije od vrednosti i lica kao i drugih poslova iz okvira delatnosti za koje je društvo registrovano.

2

ALARMI I VIDEO MONITORING

Pored primarne orjentisanosti fizičkog obezbeđenja, transport dragocenosti, telesna zaštita, aktivnosti prismotre, čuvanje i ostale zaštitne aktivnosti stvorena je i kvalitetna osnova za pružanje usluga alarm i video monitoringa.

3

OSTALE USLUGE IZ DOMENA ZAŠTITE

Pored obavljanja i sprovođenja službe obezbeđenja, fizičke, tehničke i protiv požarne zaštite, ljudstvo društva “Tidija SG SECURITY d.o.o” osposobljeno je za vršenje protivdiverzionog pregleda i pregleda naoružanosti stranaka-posetilaca čuvanje oružija strankama za vreme poseta, otkrivanje prisustva štetnih materija, kao i za vršenje drugih usluga iz domena zaštite i bezbednosti prema zahtevu poslodavca.

4

ISO STANDARD

Posedujemo sertifikat za ISO standard koja je još jedna potvrda maksimalnog profesionalizma u delatnosti kojom se bavimo kao i polisu osiguranja od opšte i profesionalne odgovornosti sklopljene sa renomiranom osiguravajućom kućom Winer Stadtische.

5

NAŠ ZADATAK

Nas zadatak je zadovoljstvo korisnika usluga kroz profesionalnu stručnost i efikasnost u radu i apsolutno poverenje u kvalitet i pouzdanost rada pripadnika našeg privrednog društva. Želimo da odgovornim odnosom prema poslu i klijenata poštovanjem zakona i propisa doprinesemo opštu bezbednost društva, obezbedimo ugled, povoljni rad radnog ambijenta za zaposlene i
obezbedimo imovinu u Beogradu kao i na celoj teritoriji Republike Srbije preko regionalnih predstavništva koje imamo
.

6

HUMANITARNE MANIFESTACIJE

Od nastanka Tidija SG Security je učesnik mnogobrojnih humanitarnih i kulturnih manifestacija, verskih događaja, tribina, promocija, koncerata, revija…

Sreća je i pomagati drugima!